Verzekeringsplicht zzp’er op de lange baan.

De voorgenomen verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers is door het kabinet op de lange baan geschoven. De invoering stuit op zoveel problemen bij het UWV en de Belastingdienst dat deze naar verwachting pas na 2027 kan ingaan.