Hogere winstvrijstelling voor ondernemers in 2013.

IB-ondernemers mogen elk jaar hun winst verlagen met een vast percentage. Over dit vrijgestelde bedrag hoeft geen belasting te worden betaald. Dit jaar is de mkb-winstvrijstelling verhoogd van 12% naar 14%.

Grondslag voor de vrijstelling is het bedrag van de winst uit onderneming nadat de ondernemersaftrek is toegepast. De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek, (eventuele) startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

Stel, uw winst uit onderneming bedraagt dit jaar € 50.000 en u heeft een ondernemersaftrek van € 7.280. De mkb-winstvrijstelling bedraagt dan € 5.981, nl. 14% van € 42.720 (€ 50.000 – € 7.280).

Iedereen die zich voor de Belastingdienst kwalificeert als ondernemer heeft recht op de mkb-winstvrijstelling. Een deeltijdondernemer kan ook gebruikmaken van de vrijstelling. U hoeft niet te voldoen aan het zogeheten urencriterium van 1.225 uur. De mkb-winstvrijstelling werkt overigens ook als u een verlies lijdt. De vrijstelling verlaagt dan uw verlies uit onderneming!