BoekhouderMKB, dé specialist voor 1e hulp bij startende ondernemers!

BoekhouderMKB ondersteunt startende ZZP’ers/Ondernemers/MKB’ers met o.a. :

  • Het opstarten van de administratie
  • De boekhouding
  • Belastingzaken
  • Jaarcijfers
  • Coaching indien je de boekhouding zelf wilt doen
  • Overige adviezen inzake het opstarten, zoals bankzaken, verzekeringen, enz.

BoekhouderMKB heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van startende ZZP’ers, hardwerkende personen die de overstap willen maken van een loondienstbetrekking naar zelfstandigheid en advies nodig hebben op fiscaal, financieel en administratief-organisatorisch gebied.

Neem contact op met BoekhouderMKB voor het maken van een vrijblijvende (gratis) advies afspraak.

 

 

Verlaagde BTW-tarief per 1 maart geldt ook voor tuinklussen.

Staatssecretaris Weekers van Financiën verlaagt per 1 maart 2013 tijdelijk het btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar. In tegenstelling tot de eerdere btw-verlaging in 2010-2011 valt dit keer ook het aanleggen en onderhouden van tuinen onder de verlaging.

Het verlaagde btw-tarief geldt voor een periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.

Staatssecretaris Weekers: ‘Met deze maatregel verwachten we mensen over de streep te trekken te investeren in huis en tuin. Bij de eerdere btw-verlaging waren in mijn ogen nog te veel zaken uitgesloten. Daarom wordt dit keer het verlaagde tarief ruimer toegepast.’

Het 6%-tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan een woning. Onder deze werkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning en de aanleg en onderhoud van de tuin. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen.

In het besluit over het verlaagde BTW-tarief dat vandaag werd gepubliceerd wordt ook goedgekeurd dat het verlaagde tarief wordt toegepast op het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden.

Hogere winstvrijstelling voor ondernemers in 2013.

IB-ondernemers mogen elk jaar hun winst verlagen met een vast percentage. Over dit vrijgestelde bedrag hoeft geen belasting te worden betaald. Dit jaar is de mkb-winstvrijstelling verhoogd van 12% naar 14%.

Grondslag voor de vrijstelling is het bedrag van de winst uit onderneming nadat de ondernemersaftrek is toegepast. De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek, (eventuele) startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

Stel, uw winst uit onderneming bedraagt dit jaar € 50.000 en u heeft een ondernemersaftrek van € 7.280. De mkb-winstvrijstelling bedraagt dan € 5.981, nl. 14% van € 42.720 (€ 50.000 – € 7.280).

Iedereen die zich voor de Belastingdienst kwalificeert als ondernemer heeft recht op de mkb-winstvrijstelling. Een deeltijdondernemer kan ook gebruikmaken van de vrijstelling. U hoeft niet te voldoen aan het zogeheten urencriterium van 1.225 uur. De mkb-winstvrijstelling werkt overigens ook als u een verlies lijdt. De vrijstelling verlaagt dan uw verlies uit onderneming!

BoekhouderMKB uit Papendrecht, dé ZZP boekhouder in de regio Rotterdam en Dordrecht.

BoekhouderMKB richt zich op de ZZP’er en de MKB’er in de regio Dordrecht, Rotterdam en Papendrecht die zijn of haar boekhouding geheel of gedeeltelijk wil uitbesteden.

Man die op zijn horloge kijkt.
Door uw boekhouding uit te besteden houdt u meer tijd over voor uw bedrijf.

Door met BoekhouderMKB te werken weet u dat uw administratie in goede handen is. Zo houdt u meer tijd over om u te richten op de kernwerkzaamheden binnen uw bedrijf.

BoekhouderMKB neemt uw administratie geheel uit handen. U kunt zelf kiezen wat en hoeveel wij voor u doen en dus ook hoeveel u betaalt. U ontvangt vooraf een offerte op maat, zodat u altijd weet waar u aan toe bent. Voor nog geen € 1.000,– per jaar kunt u al een totaal jaarpakket afsluiten met BoekhouderMKB, waarbij uw volledige administratie wordt verwerkt en uw aangiften IB/BTW worden verzorgd.

Boekhouder voor Papendrecht en omstreken

BoekhouderMKB werkt in de regio Papendrecht, Rotterdam en Dordrecht. Wij zijn gevestigd in Papendrecht en van daaruit bedienen wij alle omliggende plaatsen zoals bijvoorbeeld: Zwijndrecht, Barendrecht, Ridderkerk en Sliedrecht. Verder zijn wij ook werkzaam in de nabij liggende steden Rotterdam en Dordrecht.

Boekhouder op locatie

Bij BoekhouderMKB staat persoonlijke aandacht centraal. Indien u wilt komen wij daarom graag bij u langs. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Fiscale voordelen zuinige auto.

Vanaf 2013 is het niet meer mogelijk om zeer zuinige auto’s versneld af te schrijven. Gelukkig is er een aantrekkelijkere regeling voor in de plaats gekomen.

Als u investeert in een zeer zuinige auto (met een bijtellingspercentage van 14%), dan doet u dit waarschijnlijk niet alleen omdat u het milieu zo belangrijk vindt. Ook de fiscale voordelen kunnen voor u als ondernemer een reden zijn om zo’n auto aan te schaffen.

Extra aftrek. Tot en met 2012 waren er twee stimuleringsmaatregelen waarvan u gebruik kon maken als u investeerde in een zeer zuinige auto. Allereerst mocht u over deze investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) claimen, hetgeen normaal gesproken bij de aankoop van een personenauto niet kan. Hierdoor mocht maximaal 28% van het investeringsbedrag extra in aftrek worden gebracht op uw fiscale winst. Deze maatregel blijft ook in 2013 toepasbaar.

Sneller afschrijven. Ten tweede kon u gebruikmaken van de Vamil-regeling. Hierdoor mocht u uw investering versneld afschrijven. In het eerste jaar mocht zodoende maximaal 75% van uw investering worden afgeschreven. Deze stimuleringsmaatregel is helaas met ingang van 2013 bij de zeer zuinige auto niet meer toepasbaar.

Meer extra aftrek. Gelukkig is daarvoor wel een mooi alternatief beschikbaar gemaakt. Met ingang van 2013 kunt u namelijk bij het investeren in een zeer zuinige auto aanspraak maken op Milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze regeling biedt u de mogelijkheid om bovenop de reeds geclaimde KIA, nog eens 13,5% van het investeringsbedrag af te trekken. In totaal mag u dus in het jaar van investeren maximaal 41,5% van de investering extra aftrekken.

Let op. Wilt u aanspraak maken op MIA, dan moet u uw investering binnen drie maanden nadat u de koopovereenkomst heeft ondertekend, aanmelden bij Agentschap NL (http://www.agentschapnl.nl).

Elektrische auto’s. Voor elektrische auto’s (0% bijtelling) is er niets veranderd; daarvoor heeft u niet alleen recht op KIA en MIA (36%), maar kunt u ook gebruikmaken van de Vamil-regeling.

Versneld afschrijven levert u slechts een rentevoordeel op. De MIA biedt echter wel meer fiscale aftrek! Zorg voor tijdige, binnen drie maanden, aanmelding.

Melding na invullen kleineondernemersregeling in aangifte OB vaak onterecht.

In de aangifte omzetbelasting kunnen ondernemers bij rubriek 5d (kleineondernemersregeling) een bedrag invullen.

Als ze hier een bedrag invullen en op akkoord klikken, volgt de melding: ‘Let op! De maximale vermindering voor de kleineondernemingsregeling die u kunt invullen is 1.345. Dit bedrag geldt voor een heel kalenderjaar.’ Deze melding is vaak onterecht, zo wordt gemeld op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst.

Belastingdienst: ‘Het is de bedoeling dat u hier de vermindering invult waar u recht op hebt. Dat is niet per se het maximale bedrag. Als u het juiste bedrag hebt ingevuld en de melding verschijnt, klikt u nogmaals op ‘Akkoord’. U gaat dan door naar het volgende scherm en kunt uw aangifte verder invullen.’

Mocht de melding toch weer naar voren komen, haal het bedrag wat u hebt ingevuld bij de voorbelasting, rubriek 5b, weg en sla vervolgens de ingevulde gegevens (inclusief bedrag van de KOR) op. Ga daarna terug naar het formulier en vul alsnog het bedrag van de voorbelasting in en de aangifte is compleet, zonder dat de melding over de maximale vermindering weer naar voren komt.

Zo heeft BoekhouderMKB inmiddels begrepen bij het invullen van meerdere OB aangiften voor onze klanten.

Check de WOZ-waarde van uw huis of bedrijfspand en dien tijdig een bezwaarschrift in!

Binnenkort valt de aanslag gemeentelijke heffingen weer in uw brievenbus.

Onderdeel hiervan is een beschikking van uw gemeente waarin is bepaald hoeveel uw huis of bedrijfspand waard is voor de gemeentelijke belastingen als gevolg van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Maar let op, deze waardering heeft gevolgen voor meer belastingen dan alleen de gemeentelijke. Deze WOZ-waarde is voor vier heffingen de grondslag.

Het tarief van de onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt bij veel gemeenten weer in 2013. Een lagere WOZ-waarde zorgt voor een lagere OZB-aanslag en waterschapsbelastingen. De WOZ-waarde is tevens de grondslag voor het eigenwoningforfait in de aangifte inkomstenbelasting. Een lagere WOZ-waarde zorgt voor een lager eigenwoningforfait (over het algemeen 0,6% van de WOZ-waarde), waardoor uw belastbaar inkomen lager is en u minder inkomstenbelasting betaalt.

Voor de erf- en schenkbelasting is de WOZ-waarde voor de eigen woning eveneens van toepassing. Erft u in 2013 een woning of wordt deze u geschonken? Dan mag u bij de aangifte voor de schenk- of erfbelasting over 2013 kiezen welke WOZ-waarde u hanteert: die uit 2013 of 2014. Dit is sinds 2012 mogelijk. Met de laagste van die twee waarden betaalt u minder schenk- of erfbelasting.

Nagaan of de waarde van uw bedrijfspand en woning correct is vastgesteld kan een besparing in 2013, maar ook in de jaren daarna opleveren.

Waardebepaling

De waardepeildatum van de WOZ-waarde ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar, de waardering voor het jaar 2013 gaat uit van de waarde die is vastgesteld per 1 januari 2012.

Woningen worden gewaardeerd op de verkoopwaarde (op basis van vergelijkende verkoopcijfers). Enkele bedrijfspanden worden daadwerkelijk getaxeerd, de waarde van vergelijkbare bedrijfspanden wordt hiervan afgeleid. De waarde van winkels en kantoorpanden wordt afgeleid van de huuropbrengst (huurwaardekapitalisatie).

Het is hoogstwaarschijnlijk dat uw huis of bedrijfspand door de economische crisis minder waard is geworden. Vergelijk de waardering dan ook met de WOZ-waarde van vorig jaar. Wanneer de waardering niet lager is uitgevallen, loont het de moeite om na te gaan waar dat aan ligt. Wellicht is er dan een reden om bezwaar te maken. Dit bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet binnen zijn bij uw gemeente.

Tip 1

Tegenwoordig is het mogelijk om online bij de gemeente het taxatieverslag van uw huis te bekijken. U heeft hier wel een DigiD inlogcode voor nodig.

De waarde van uw huis heeft ook gevolgen voor de inkomstenbelasting. De WOZ-waarde is namelijk bepalend voor het eigenwoningforfait in box 1. Ook over uw eventuele tweede huis betaalt u belasting op basis van de WOZ-waarde. Dit gebeurt in box 3. Verder is de WOZ-waarde onder andere van belang voor de afschrijvingsbeperking van bedrijfspanden.

Bezwaar maken

Het bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking (WOZ dan wel OZB) worden ingediend. Niet voldoende tijd om relevante informatie te verzamelen? Dien een pro-forma bezwaarschrift in en verzoek om uitstel.

Ga na of de gemeente gebruik heeft gemaakt van / rekening houdt met:

  • Recente (verkoop)cijfers en/of taxatieverslagen van referentiepanden;
  • De staat van onderhoud van uw pand ten opzichte van vergelijkbare objecten;
  • Omgevingsfactoren als bereikbaarheid, overlast van verkeer/horeca, stankoverlast en dergelijke.

Kortom, zeker in deze tijd van dalende prijzen loont het de moeite om de vastgestelde WOZ-waarden kritisch te beoordelen!

Tip 2

Bij gehele of gedeeltelijke toekenning kunt u aanspraak maken op een kostenvergoeding conform het besluit proceskosten bestuursrecht. De nota van de taxateur voor het opstellen van het taxatierapport met onderbouwing kan dan worden ingediend bij de gemeente en zal deels worden vergoed. Op die manier is het al heel snel aantrekkelijk om bezwaar te maken.

De fiscus stuurt starters per sms een bedankje voor het doen van hun btw-aangifte.

De Belastingdienst stuurt startende ondernemers een sms’je om hen te bedanken voor het doen van hun btw-aangifte.

De sms’jes worden verstuurd aan startende ondernemers die zich hebben aangemeld voor de sms-alert service, hun aangifte hebben gedaan én het verschuldigde btw-bedrag hebben overgemaakt op de rekening van de Belastingdienst. Zij krijgen een sms’je met de tekst: ‘Bedankt dat u uw btw-aangifte op tijd hebt gedaan. Succes met uw bedrijf!’

In totaal hebben zich 10.000 starters aangemeld voor de sms-alert service. Op 30 januari hadden 6.800 van hen (bijna 7 op de 10) hun btw-aangifte en betaling gedaan. De overige 3.200 ondernemers kregen die dag een sms’je om hen te herinneren aan de btw-aangifte.

Voortaan krijgen ondernemers die zich hebben aangemeld voor het sms-alert telkens een bedankje na hun tijdige maand- of kwartaalaangifte.

Elk ondernemer verdient een vliegende start, campagne belastingdienst wijst op startersvoordeel.

De Belastingdienst heeft 2 maanden geleden een campagne gelanceerd met speciale aandacht voor startende ondernemers.

Op de website www.belastingdienst.nl/starters is informatie te vinden voor deze doelgroep, bijvoorbeeld over de hulp die startende ondernemers van de Belastingdienst kunnen verwachten. Hierbij kunt u denken aan startersbezoeken, de Starterskrant, voorlichtingsbijeenkomsten en antwoorden op veelgestelde vragen.

Verder is er uitleg te vinden over fiscale onderwerpen die voor starters van belang zijn, zoals de kleine-ondernemersregeling en de verklaring arbeidsrelatie, maar ook kunt u op de website het Handboek Ondernemen downloaden of een persoonlijk gesprek aanvragen.

Begin goed voorbereid met uw eigen bedrijf. Ontdek tijdens een voorlichtingsbijeenkomst wat u moet doen voor de Belastingdienst: hoe het zit met uw aangifte, administratie, VAR, auto, facturen en aftrekposten.

Voor het ondersteunen bij het opstarten van uw bedrijf en het op de juiste wijze verwerken van uw administratieve gegevens kunt u terecht bij BoekhouderMKB te Papendrecht, neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden en tarieven.