Hogere winstvrijstelling voor ondernemers in 2013.

IB-ondernemers mogen elk jaar hun winst verlagen met een vast percentage. Over dit vrijgestelde bedrag hoeft geen belasting te worden betaald. Dit jaar is de mkb-winstvrijstelling verhoogd van 12% naar 14%.

Grondslag voor de vrijstelling is het bedrag van de winst uit onderneming nadat de ondernemersaftrek is toegepast. De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek, (eventuele) startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

Stel, uw winst uit onderneming bedraagt dit jaar € 50.000 en u heeft een ondernemersaftrek van € 7.280. De mkb-winstvrijstelling bedraagt dan € 5.981, nl. 14% van € 42.720 (€ 50.000 – € 7.280).

Iedereen die zich voor de Belastingdienst kwalificeert als ondernemer heeft recht op de mkb-winstvrijstelling. Een deeltijdondernemer kan ook gebruikmaken van de vrijstelling. U hoeft niet te voldoen aan het zogeheten urencriterium van 1.225 uur. De mkb-winstvrijstelling werkt overigens ook als u een verlies lijdt. De vrijstelling verlaagt dan uw verlies uit onderneming!

BoekhouderMKB uit Papendrecht, dé ZZP boekhouder in de regio Rotterdam en Dordrecht.

BoekhouderMKB richt zich op de ZZP’er en de MKB’er in de regio Dordrecht, Rotterdam en Papendrecht die zijn of haar boekhouding geheel of gedeeltelijk wil uitbesteden.

Man die op zijn horloge kijkt.
Door uw boekhouding uit te besteden houdt u meer tijd over voor uw bedrijf.

Door met BoekhouderMKB te werken weet u dat uw administratie in goede handen is. Zo houdt u meer tijd over om u te richten op de kernwerkzaamheden binnen uw bedrijf.

BoekhouderMKB neemt uw administratie geheel uit handen. U kunt zelf kiezen wat en hoeveel wij voor u doen en dus ook hoeveel u betaalt. U ontvangt vooraf een offerte op maat, zodat u altijd weet waar u aan toe bent. Voor nog geen € 1.000,– per jaar kunt u al een totaal jaarpakket afsluiten met BoekhouderMKB, waarbij uw volledige administratie wordt verwerkt en uw aangiften IB/BTW worden verzorgd.

Boekhouder voor Papendrecht en omstreken

BoekhouderMKB werkt in de regio Papendrecht, Rotterdam en Dordrecht. Wij zijn gevestigd in Papendrecht en van daaruit bedienen wij alle omliggende plaatsen zoals bijvoorbeeld: Zwijndrecht, Barendrecht, Ridderkerk en Sliedrecht. Verder zijn wij ook werkzaam in de nabij liggende steden Rotterdam en Dordrecht.

Boekhouder op locatie

Bij BoekhouderMKB staat persoonlijke aandacht centraal. Indien u wilt komen wij daarom graag bij u langs. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Fiscale voordelen zuinige auto.

Vanaf 2013 is het niet meer mogelijk om zeer zuinige auto’s versneld af te schrijven. Gelukkig is er een aantrekkelijkere regeling voor in de plaats gekomen.

Als u investeert in een zeer zuinige auto (met een bijtellingspercentage van 14%), dan doet u dit waarschijnlijk niet alleen omdat u het milieu zo belangrijk vindt. Ook de fiscale voordelen kunnen voor u als ondernemer een reden zijn om zo’n auto aan te schaffen.

Extra aftrek. Tot en met 2012 waren er twee stimuleringsmaatregelen waarvan u gebruik kon maken als u investeerde in een zeer zuinige auto. Allereerst mocht u over deze investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) claimen, hetgeen normaal gesproken bij de aankoop van een personenauto niet kan. Hierdoor mocht maximaal 28% van het investeringsbedrag extra in aftrek worden gebracht op uw fiscale winst. Deze maatregel blijft ook in 2013 toepasbaar.

Sneller afschrijven. Ten tweede kon u gebruikmaken van de Vamil-regeling. Hierdoor mocht u uw investering versneld afschrijven. In het eerste jaar mocht zodoende maximaal 75% van uw investering worden afgeschreven. Deze stimuleringsmaatregel is helaas met ingang van 2013 bij de zeer zuinige auto niet meer toepasbaar.

Meer extra aftrek. Gelukkig is daarvoor wel een mooi alternatief beschikbaar gemaakt. Met ingang van 2013 kunt u namelijk bij het investeren in een zeer zuinige auto aanspraak maken op Milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze regeling biedt u de mogelijkheid om bovenop de reeds geclaimde KIA, nog eens 13,5% van het investeringsbedrag af te trekken. In totaal mag u dus in het jaar van investeren maximaal 41,5% van de investering extra aftrekken.

Let op. Wilt u aanspraak maken op MIA, dan moet u uw investering binnen drie maanden nadat u de koopovereenkomst heeft ondertekend, aanmelden bij Agentschap NL (http://www.agentschapnl.nl).

Elektrische auto’s. Voor elektrische auto’s (0% bijtelling) is er niets veranderd; daarvoor heeft u niet alleen recht op KIA en MIA (36%), maar kunt u ook gebruikmaken van de Vamil-regeling.

Versneld afschrijven levert u slechts een rentevoordeel op. De MIA biedt echter wel meer fiscale aftrek! Zorg voor tijdige, binnen drie maanden, aanmelding.

Melding na invullen kleineondernemersregeling in aangifte OB vaak onterecht.

In de aangifte omzetbelasting kunnen ondernemers bij rubriek 5d (kleineondernemersregeling) een bedrag invullen.

Als ze hier een bedrag invullen en op akkoord klikken, volgt de melding: ‘Let op! De maximale vermindering voor de kleineondernemingsregeling die u kunt invullen is 1.345. Dit bedrag geldt voor een heel kalenderjaar.’ Deze melding is vaak onterecht, zo wordt gemeld op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst.

Belastingdienst: ‘Het is de bedoeling dat u hier de vermindering invult waar u recht op hebt. Dat is niet per se het maximale bedrag. Als u het juiste bedrag hebt ingevuld en de melding verschijnt, klikt u nogmaals op ‘Akkoord’. U gaat dan door naar het volgende scherm en kunt uw aangifte verder invullen.’

Mocht de melding toch weer naar voren komen, haal het bedrag wat u hebt ingevuld bij de voorbelasting, rubriek 5b, weg en sla vervolgens de ingevulde gegevens (inclusief bedrag van de KOR) op. Ga daarna terug naar het formulier en vul alsnog het bedrag van de voorbelasting in en de aangifte is compleet, zonder dat de melding over de maximale vermindering weer naar voren komt.

Zo heeft BoekhouderMKB inmiddels begrepen bij het invullen van meerdere OB aangiften voor onze klanten.

Check de WOZ-waarde van uw huis of bedrijfspand en dien tijdig een bezwaarschrift in!

Binnenkort valt de aanslag gemeentelijke heffingen weer in uw brievenbus.

Onderdeel hiervan is een beschikking van uw gemeente waarin is bepaald hoeveel uw huis of bedrijfspand waard is voor de gemeentelijke belastingen als gevolg van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Maar let op, deze waardering heeft gevolgen voor meer belastingen dan alleen de gemeentelijke. Deze WOZ-waarde is voor vier heffingen de grondslag.

Het tarief van de onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt bij veel gemeenten weer in 2013. Een lagere WOZ-waarde zorgt voor een lagere OZB-aanslag en waterschapsbelastingen. De WOZ-waarde is tevens de grondslag voor het eigenwoningforfait in de aangifte inkomstenbelasting. Een lagere WOZ-waarde zorgt voor een lager eigenwoningforfait (over het algemeen 0,6% van de WOZ-waarde), waardoor uw belastbaar inkomen lager is en u minder inkomstenbelasting betaalt.

Voor de erf- en schenkbelasting is de WOZ-waarde voor de eigen woning eveneens van toepassing. Erft u in 2013 een woning of wordt deze u geschonken? Dan mag u bij de aangifte voor de schenk- of erfbelasting over 2013 kiezen welke WOZ-waarde u hanteert: die uit 2013 of 2014. Dit is sinds 2012 mogelijk. Met de laagste van die twee waarden betaalt u minder schenk- of erfbelasting.

Nagaan of de waarde van uw bedrijfspand en woning correct is vastgesteld kan een besparing in 2013, maar ook in de jaren daarna opleveren.

Waardebepaling

De waardepeildatum van de WOZ-waarde ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar, de waardering voor het jaar 2013 gaat uit van de waarde die is vastgesteld per 1 januari 2012.

Woningen worden gewaardeerd op de verkoopwaarde (op basis van vergelijkende verkoopcijfers). Enkele bedrijfspanden worden daadwerkelijk getaxeerd, de waarde van vergelijkbare bedrijfspanden wordt hiervan afgeleid. De waarde van winkels en kantoorpanden wordt afgeleid van de huuropbrengst (huurwaardekapitalisatie).

Het is hoogstwaarschijnlijk dat uw huis of bedrijfspand door de economische crisis minder waard is geworden. Vergelijk de waardering dan ook met de WOZ-waarde van vorig jaar. Wanneer de waardering niet lager is uitgevallen, loont het de moeite om na te gaan waar dat aan ligt. Wellicht is er dan een reden om bezwaar te maken. Dit bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet binnen zijn bij uw gemeente.

Tip 1

Tegenwoordig is het mogelijk om online bij de gemeente het taxatieverslag van uw huis te bekijken. U heeft hier wel een DigiD inlogcode voor nodig.

De waarde van uw huis heeft ook gevolgen voor de inkomstenbelasting. De WOZ-waarde is namelijk bepalend voor het eigenwoningforfait in box 1. Ook over uw eventuele tweede huis betaalt u belasting op basis van de WOZ-waarde. Dit gebeurt in box 3. Verder is de WOZ-waarde onder andere van belang voor de afschrijvingsbeperking van bedrijfspanden.

Bezwaar maken

Het bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking (WOZ dan wel OZB) worden ingediend. Niet voldoende tijd om relevante informatie te verzamelen? Dien een pro-forma bezwaarschrift in en verzoek om uitstel.

Ga na of de gemeente gebruik heeft gemaakt van / rekening houdt met:

 • Recente (verkoop)cijfers en/of taxatieverslagen van referentiepanden;
 • De staat van onderhoud van uw pand ten opzichte van vergelijkbare objecten;
 • Omgevingsfactoren als bereikbaarheid, overlast van verkeer/horeca, stankoverlast en dergelijke.

Kortom, zeker in deze tijd van dalende prijzen loont het de moeite om de vastgestelde WOZ-waarden kritisch te beoordelen!

Tip 2

Bij gehele of gedeeltelijke toekenning kunt u aanspraak maken op een kostenvergoeding conform het besluit proceskosten bestuursrecht. De nota van de taxateur voor het opstellen van het taxatierapport met onderbouwing kan dan worden ingediend bij de gemeente en zal deels worden vergoed. Op die manier is het al heel snel aantrekkelijk om bezwaar te maken.

De fiscus stuurt starters per sms een bedankje voor het doen van hun btw-aangifte.

De Belastingdienst stuurt startende ondernemers een sms’je om hen te bedanken voor het doen van hun btw-aangifte.

De sms’jes worden verstuurd aan startende ondernemers die zich hebben aangemeld voor de sms-alert service, hun aangifte hebben gedaan én het verschuldigde btw-bedrag hebben overgemaakt op de rekening van de Belastingdienst. Zij krijgen een sms’je met de tekst: ‘Bedankt dat u uw btw-aangifte op tijd hebt gedaan. Succes met uw bedrijf!’

In totaal hebben zich 10.000 starters aangemeld voor de sms-alert service. Op 30 januari hadden 6.800 van hen (bijna 7 op de 10) hun btw-aangifte en betaling gedaan. De overige 3.200 ondernemers kregen die dag een sms’je om hen te herinneren aan de btw-aangifte.

Voortaan krijgen ondernemers die zich hebben aangemeld voor het sms-alert telkens een bedankje na hun tijdige maand- of kwartaalaangifte.

Elk ondernemer verdient een vliegende start, campagne belastingdienst wijst op startersvoordeel.

De Belastingdienst heeft 2 maanden geleden een campagne gelanceerd met speciale aandacht voor startende ondernemers.

Op de website www.belastingdienst.nl/starters is informatie te vinden voor deze doelgroep, bijvoorbeeld over de hulp die startende ondernemers van de Belastingdienst kunnen verwachten. Hierbij kunt u denken aan startersbezoeken, de Starterskrant, voorlichtingsbijeenkomsten en antwoorden op veelgestelde vragen.

Verder is er uitleg te vinden over fiscale onderwerpen die voor starters van belang zijn, zoals de kleine-ondernemersregeling en de verklaring arbeidsrelatie, maar ook kunt u op de website het Handboek Ondernemen downloaden of een persoonlijk gesprek aanvragen.

Begin goed voorbereid met uw eigen bedrijf. Ontdek tijdens een voorlichtingsbijeenkomst wat u moet doen voor de Belastingdienst: hoe het zit met uw aangifte, administratie, VAR, auto, facturen en aftrekposten.

Voor het ondersteunen bij het opstarten van uw bedrijf en het op de juiste wijze verwerken van uw administratieve gegevens kunt u terecht bij BoekhouderMKB te Papendrecht, neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden en tarieven.

 

 

 

Ondernemen in 2013, een overzicht van de veranderingen.

Belangrijkste veranderingen voor ondernemers in 2013:

 • De MKB-winstvrijstelling is omhoog gegaan van 12 procent naar 14 procent. Deze vrijstelling is een vast percentage van de winst (na aftrek van de ondernemersaftrek).
 • Ondernemers hoeven niet langer een jaarlijkse bijdrage aan hun regionale Kamer van Koophandel te betalen. De KvK’s worden voortaan gefinancierd uit belastinggeld.
 • De VAR (Verklaring arbeidsrelatie) wordt niet meer automatisch verstrekt. Er komt vanaf 1 januari 2014 een programma waarmee je online zo’n verklaring kunt aanvragen.
 • Als je te laat bent met het indienen van je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, kun je een (versnelde verzuim-)boete krijgen voorafgaand aan de aanslag. De inspecteur kan daarbij aangeven dat de boete vermindert, indien alsnog binnen een bepaalde periode aangifte gedaan wordt.
 • De heffingsrente is gewijzigd in belastingrente en wordt berekend vanaf 1 juli in plaats van 1 januari. Bijvoorbeeld over het belastingjaar 2012 rekent de belastingdienst rente vanaf 1 juli 2013.
 • De drempel voor studiekosten is omlaag gegaan naar 250 euro. De studiekosten boven dat bedrag mag je aftrekken. Dat lijkt goed nieuws, maar je mag voortaan alleen nog maar de verplicht gestelde en noodzakelijke kosten van een opleiding als aftrekpost opvoeren. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan lesgeld, examengeld en verplichte studieboeken. De kosten voor computers, laptops, printers en scanners bijvoorbeeld mag je niet langer aftrekken. Over 2012 mocht dat nog wel.
 • Een verzekering afsluiten is fors duurder geworden, want het tarief voor assurantiebelasting is flink omhoog gegaan van 9,7 procent naar 21 procent.
 • De CO2-grenzen voor de fiscale bijtelling zijn aangepast, waardoor het rijden in een milieuvriendelijke auto van de zaak kan leiden tot een hogere bijtelling.
 • De meeste werknemers betalen geen bijdrage Zvw meer en de verplichte vergoeding van die bijdrage is vervallen. Daarvoor in de plaats is er de werkgeversheffing Zvw.
 • Heb je als werkgever in 2012 een of meer werknemers die meer dan 150.000 euro verdienen? Dan ben je op 31 maart eenmalig een werkgeversheffing (ook wel crisisheffing genoemd) van 16 procent van het loon (inclusief bijtelling voor een leaseauto) over het meerdere boven 150.000 euro verschuldigd. Ook eenmalige beloningen, zoals een bonus, tellen mee voor deze grens.
 • Het tarief van de werkgeversheffing op excessieve vertrekvergoedingen (van meer dan 531.000 euro) gaat omhoog van 30 procent naar 75 procent.
 • De doorwerkbonus voor werkenden van 61 jaar of ouder is vervallen. Er is nu wel een werkbonus voor mensen met een laag inkomen (tussen 17.000 en 33.000 euro). Deze loopt van het 60e tot 64e jaar. Het maximum van de werkbonus bedraagt 1.100 euro.
 • De vitaliteitsregeling die in 2013 de levensloop- en spaarloonregeling zou gaan vervangen, gaat niet door.
 • Ondernemers met tijdelijke liquiditeitsproblemen, kunnen – uiteraard alleen als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden – maximaal 4 maanden uitstel krijgen van bepaalde belastingbetalingen, tot maximaal Euro 20.000,–.
 • Het is voor veel bedrijven de laatste jaren lastiger geworden om een lening af te sluiten. Om hen een handje te helpen is de BMKB-regeling (voor borgstellingskrediet aan het midden- en kleinbedrijf) in het leven geroepen. Hiervan kunnen bedrijven gebruik maken die een lening willen afsluiten, maar de bank te weinig zekerheid kunnen bieden (onderpand, zoals gebouwen of machines). De overheid staat dan garant voor een deel van de lening, waardoor de bank eerder bereid zal zijn de portemonnee te trekken.  Komend jaar gaat de pot voor de BMKB omhoog van 750 miljoen euro naar 1 miljard euro. De regeling is bestemd voor bedrijven met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot 50 miljoen euro. De overheid staat voor maximaal 1,5 miljoen euro garant.
 • Heb je een pensioen-bv en kamp je met een tekort door tegenvallende beleggingsresultaten? Dan kun je een eenmalige (pensioen-)korting doorvoeren op je pensioen zonder te worden aangeslagen door de Belastingdienst. Door deze korting bespaar je op loonbelasting over de verlaagde pensioenuitkering plus 20 procent revisierente (rente die je anders zou moeten betalen omdat je te weinig belasting hebt betaald). Er gelden wel strikte voorwaarden om van deze regeling gebruik te kunnen maken. Zo moet het tekort zijn ontstaan door reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Ook wordt de verlaging alleen goedgekeurd op de pensioeningangsdatum.
 • Er gelden voor de gehele Europese Unie nieuwe factureringsregels voor de btw. De factuur wordt eenvoudiger, maar in sommige gevallen moet je juist extra gegevens op de factuur vermelden.Voor facturen die niet boven de 100 euro uitkomen mag je een vereenvoudigde factuur opstellen. Hierop moeten in elk geval de standaardgegevens worden vermeld, zoals de factuurdatum, naam, adres en woonplaats van de leverancier, de aard van de geleverde goederen of verrichte diensten en het te betalen btw-bedrag. Zorg ervoor dat je je goed op de hoogte stelt van de eisen. Als je niet voldoet aan de regels loop je het risico op een boete die kan oplopen tot 4.920 euro.
 • Ook de prijzen van postzegels zijn omhoog gegaan. Het basistarief voor brieven binnen Nederland stijgt met 4 cent naar 54 cent. Een brief versturen naar een ander Europees land gaat 90 cent kosten. Ook zakelijke post wordt duurder.
 • De verpakkingenbelasting voor producenten en importeurs verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. De heffing hiervan verloopt via het Afvalfonds Verpakkingen.
 • Het lage accijnstarief voor rode diesel verdwijnt. Voor scheepvaart die geen pleziervaart is, blijft de vrijstelling van accijns bestaan. De accijns op alcohol en tabak wordt verhoogd, en de verbruiksbelasting op pruim- en snuiftabak verdwijnt.

Hulp bij aangifte! Via Twitter vragen stellen aan de Fiscus.

Net als vorig jaar is het ook dit jaar weer mogelijk om via Twitter (@BDaangifte) vragen over de aangifte te stellen aan de Belastingdienst. Er kunnen alleen algemene vragen worden gesteld, vertrouwelijke en persoonlijke gegevens worden niet verstrekt, er worden slechts algemene antwoorden gegeven.

Alhoewel het webcareteam van de Belastingdienst nu al bereikbaar is, adviseert de Belastingdienst mensen om toch vooral pas in maart aangifte te doen. Wie vanaf 1 maart het aangifte programma download kan namelijk gebruik maken van de vooraf ingevulde aangifte, waarbij de belastingplichtige de gegevens alleen nog maar hoeft te controleren. Bovendien hebben veel mensen pas dan hun jaaropgaven ontvangen. Wachten kan dus veel vragen en fouten voorkomen, zoals verkeerde of niet meegenomen bedragen.

Het Twitteraccount van de belastingdienst heeft per 17 januari 2013 21.00 uur al 4.031 volgers. Het is op werkdagen overdag bereikbaar en in de aangifte maand maart worden vragen via Twitter ook op vrijdagavond beantwoord en zelfs ook op zaterdag.