Wijzigingen voor de ZZP ondernemer 2016

VAR verdwijnt (vanaf april)

Voor zzp-ers is een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) onmisbaar, het geeft opdrachtgevers duidelijkheid of ze loonheffingen moeten inhouden en afdragen. Vanaf 1 april gaat de VAR-verklaring zeer waarschijnlijk verdwijnen. In 1e instantie zou de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in de plaats van de VAR komen. Dat gaat niet door. In plaats daarvan kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikmaken van overeenkomsten die door de belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Daarmee hebben zij zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie.

De Tweede Kamer heeft hiervoor het voorstel voor de ‘Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft dit voorstel nu in behandeling.

Hogere inleg FOR

De Fiscale Oudedag Reserve (FOR) is een bedrag dat je als ondernemer in mindering mag brengen op de winst. Over dit bedrag hoef je geen belasting te betalen tot je je bedrijf beëindigt. Net als in 2015 kun je dit jaar 9,8 procent van je winst gebruiken voor de FOR. Wel neemt de maximale inleg iets toe, van 8.640 euro naar 8.774 euro.

Aftrekposten iets opgerekt

Voor ondernemers bestaan er diverse interessante aftrekposten voor investeringen. Er zijn drie smaken: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek.

… zoals de KIA

De KIA is het meest bekend. Deze is bedoeld voor ondernemers die kleine tot middelgrote investeringen doen. In 2016 gaat de bovengrens om voor aftrek in aanmerking te komen omhoog van 309.693 euro naar 311.242 euro. Ook sommige aftrekbedragen gaan iets omhoog, waardoor je wellicht een wat hoger bedrag kunt aftrekken van je winst. De bedrijfsmiddelen waarin je investeert moeten wel in aanmerking komen voor deze aftrekpost.

… en de EIA

De energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie te stimuleren. Het aftrekpercentage voor de EIA stijgt dit jaar van 41,5 procent naar 58 procent. Daarnaast wordt ook hier de bovengrens iets opgerekt, van 119 miljoen naar 120 miljoen euro.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA), gericht op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, blijft ongewijzigd.

Ook andere bekende aftrekposten, zoals de zelfstandigen-, starters- en stakingsaftrek veranderen niet. Dat geldt ook voor de mkb-winstvrijstelling.

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (s&o) gaat wel omhoog, van 12.421 naar 12.484 euro.

Leaseauto

Wie zijn auto van de zaak ook gebruikt voor privéritten, wordt geconfronteerd met een bijtelling: een bedrag dat bij je loon wordt opgeteld. Dit is een bepaald percentage van de cataloguswaarde van de auto.

De overheid probeert via de bijtelling automobilisten te stimuleren om benzineslurpers te mijden en te kiezen voor een auto met een lage CO2-uitstoot. Voor minder vervuilende auto’s geldt namelijk een lagere bijtelling en betaal je dus minder belasting.

Er zijn nog vier categorieën over. 4, 15, 21 en 25 procent.
De laagste categorie is uitsluitend bedoeld voor volledig elektrische auto’s. Voor de bijtelling van 15 procent komen alleen nog auto’s in aanmerking die minder dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoten.

Voor de bijtelling van 21 procent is de grens omlaag gegaan naar 106 gram. Voor auto’s met een hogere uitstoot geldt de hoogste bijtelling van 25 procent.

Valt jouw auto in een verlaagd bijtellingspercentage, dan mag je vijf jaar van dat fiscale voordeel gebruik blijven maken. Deze periode start op de dag dat het kenteken voor het eerst op naam is gesteld. Dus voor een auto die in april in gebruik wordt genomen, geldt nog vijf jaar het bijtellingspercentage dat over 2016 is afgesproken; ook als de normen in de jaren erna worden aangescherpt.

Je hoeft geen bedrag bij te tellen als je de auto van de zaak vrijwel uitsluitend zakelijk gebruikt. Hiervan is sprake als je minder dan 500 kilometer per jaar aan privékilometers rijdt. Houd wel een goede rittenadministratie bij.